Friday, August 15, 2008

ಅನಿಸುತಿದೆ ಯಾಕೋ ಇಂದು

ಈಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ 'ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿನ ಇರುವಿಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಓದಿ ಸಂತೋಷಪಡಿ.ಗಂಡಸಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೂಹೆಂಗಸಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇನೆ.